Bålsta psykiatrimottagning

Bålsta psykiatrimottagning vänder sig till vuxna över 18 år. Mottagningen erbjuder behandling till patienter med långvariga depressioner, svåra och långvariga ångesttillstånd inklusive tvångssyndrom (OCD), ätstörningar samt psykossjukdomar och beroendeproblematik.

Mottagningen erbjuder medicinsk behandling, neuropsykiatriska utredningar, samtalsbehandlingar som kognitiv beteendeterapi (KBT), stöd och familjesamtal, urin- och utandningsprov vid missbruk, rådgivning och konsultation samt anhörigstöd vid behov. Egenanmälan ev. med stöd av anhörig kan göras per telefon eller brev.

Mottagningen samarbetar bland annat med kommunens socialpsykiatri och missbruksterapeuter.

Remiss från husläkare och andra vårdgrannar ställs till remissbedömingsgruppen inom verksamhetsområde Affektiva sjukdomar, se remissadress till höger.

Telefontider, se kontaktuppgifter till höger.
Övriga tider telefonsvarare med möjlighet att lämna meddelanden.
Du kan även komma i kontakt med oss via 1177 Vårdguiden.

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, skötare, arbetsterapeut och sekreterare.


Ansvarig för mottagningen
Avdelningschef Berit Almlöf