Bålsta psykiatrimottagning

Bålsta psykiatrimottagning vänder sig till vuxna över 18 år. Mottagningen erbjuder behandling till patienter med långvariga depressioner, svåra och långvariga ångesttillstånd inklusive tvångssyndrom (OCD), ätstörningar samt psykossjukdomar och beroendeproblematik.

Mottagningen erbjuder medicinsk behandling, neuropsykiatriska utredningar, samtalsbehandlingar som kognitiv beteendeterapi (KBT), stödsamtal, urin- och utandningsprov vid missbruk, rådgivning och konsultation samt anhörigstöd vid behov.

Mottagningen samarbetar bland annat med kommunens socialpsykiatri och missbruksterapeuter.

Man kan komma till mottagningen på remiss från annan vårdgivare alternativt göra en egenanmälan via telefon eller på 1177 Vårdguiden.

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, skötare, arbetsterapeut och medicinska sekreterare.

Ansvarig för mottagningen
Avdelningschef Berit Almlöf