Affektiv mottagning 3

OBS!
Mottagningen har nytt telefonnummer: 018-611 86 80


Affektiv mottagning 3 bedriver verksamhet för personer över 25 år och som är födda dag 16 - 31.

Mottagningen har ett särskilt uppdrag vad gäller specialistpsykiatrisk utredning, diagnostik och behandling för patienter med svår affektiv och/eller svår ångestsjukdom. Mottagningen utreder och behandlar också till viss del neuropsykiatriska störningar, i första hand hos de patienter som har sin kontakt på den affektiva mottagningen.

Arbetet är teambaserat. Varje team består av psykologer, läkare, sjuksköterskor, skötare, läkarsekreterare och kuratorer. Vi samarbetar ofta med andra vårdgivare, företrädesvis primärvård och kommun. Till oss kommer man via remiss eller egenanmälan, se kontaktuppgifter till höger.

Ansvarig för mottagningen:
Avdelningschef Mikael Bramfors