Specialistmödravård

Skriv ut

Ultraljudsbild

Till oss kommer du som har en komplicerad graviditet. Om komplikationer tillstöter under din graviditet eller om det av annan anledning finns behov av undersökning, rådgivning och behandling utöver det man kan erbjuda på den egna mödravårdscentralen får du komma hit. Barnmorskan eller läkaren på den mödravårdscentral där du går tar då kontakt med oss eller skickar en remiss hit.

Har du en grundsjukdom som innebär speciell övervakning under graviditeten som till exempel diabetes, gör du alla dina mödravårdsbesök här.

Det är inte lämpligt att ta barn med sig vid läkarbesök på specialistmödravården.

Personalen på mottagningen

Förutom de läkare, barnmorskor och sekreterare som arbetar här finns kurator och sjukgymnast knutna till mottagningen. En förmiddag i veckan har vi också en läkare från medicinkliniken som tjänstgör här.


Kontaktuppgifter

Obstetriska specialistmottagningarna
Akademiska sjukhuset
Ingång 95/96
Skicka e-post
Skriv till oss! >>

Mer kontaktinformation

Specialistmödravård
018-611 57 43
månd-fre 9-10, 13-14

Ingång 96
3 trappor

Specialistmödravården är ingen akutmottagning

Vid akuta besvär under graviditeten hänvisar vi till den gynekologiska akutmottagningen eller till förlossningsavdelningen.