Gynekologavdelning 96 C1

Gynekologavdelningen 96C är en kirurgisk vårdavdelning för patienter med gynekologiska cancerdiagnoser och andra gynekologiska sjukdomar och besvär. Du kommer till oss om det finns misstanke om eller har konstaterats att du har gynekologisk cancer och behöver operation, eller för utredning och behandling av andra gynekologiska tillstånd och sjukdomar.

Våra patienter
Vi tar emot patienter med remiss från Uppsala län och från andra landsting i Uppsala-Örebro region. När vi har platstillgång tar vi även emot patienter från samma upptagningsområde med akuta gynekologiska besvär eller andra akutfall.

Våra värderingar
Under vårdtiden hos oss kommer du att träffa flera personer och yrkeskategorier. Gemensamt för alla oss är att vi arbetar efter Akademiska sjukhuset värdegrund - ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet. Det är vår kompass i det dagliga arbetet. Konkret innebär det till exempel att vi möter våra patienter och varandra med omtanke och respekt och att vi tar ansvar för våra handlingar. Att patientens bästa står i fokus är en självklarhet. Det handlar både om kvalitet och säkerhet under din vårdperiod, men också att vi ligger i framkant inom forskning och utbildning så att vi tillsammans kan säkra den bästa vården även för framtiden.

Vår avdelning
På Gynekologavdelningen arbetar vi med personcentrerad vård. Det betyder att vi arbetar för att du ska vara så delaktig i din vård som det är möjligt. Vi har specialistkunnandet kring din sjukdom och vilken behandling vi bedömer som den bästa. Du har bäst kunskap om hur du mår, dina behov och vad du vill. Tillsammans diskuterar vi och fattar beslut.

Forskning och utbildning
Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges största universitetssjukhus. Vi bedriver omfattande forskning inom olika specialistområden, genomför olika studier och här utbildas morgondagens sjukvårdspersonal.