Gynekologavdelning 96 C1

Hit kommer du som skall opereras eller utredas och behöver få vård på sjukhus i samband med detta. Vanliga operationer som vi utför är framfalls-, inkontinens-, och livmoderoperationer. Du vårdas även hos oss om du behöver opereras i samband med någon gynekologisk tumörsjukdom.

Planerad och akut verksamhet

Vi har både planerad och akut verksamhet. De vanligaste orsakerna till att du akut skrivs in hos oss är missfall eller svåra smärtor i magen. Den akuta verksamheten pågår dygnet runt och vid behov kan operationer genomföras på vår operationsavdelning.

De planerade inskrivningarna sker måndag till torsdag. Du blir inskriven, tar prover och talar med sjuksköterska eller barnmorska, sjukgymnast, narkosläkare och gynekolog. Sedan sker den planerade operationen dagen efter. Medelvårdtiden är två till tre dagar men det varierar beroende på operation. Läs mer om vad sjukgymnasten kan hjälpa till med.

Telefon

Frågor om ditt hälsotillstånd besvaras enligt dina direktiv av ansvarig sjuksköterska eller barnmorska. Du kan få en telefon inkopplad vid sängen, kostnaden debiteras sedan din hemtelefon. Du kan även använda din mobiltelefon på vår avdelning.  

Vi som arbetar här

Här hos oss arbetar flera gynekologer och läkare under specialistutbildning. Läkaren medverkar vid operationen och besöker dig dagligen under vårdtiden.

En sjuksköterska eller barnmorska har huvudansvar för din omvårdnad tillsammans med en undersköterska. På avdelningen arbetar även läkarsekreterare. Sjukgymnast och kurator är också knutna till avdelningen.

Eftersom Akademiska sjukhuset är ett undervisningssjukhus har vi även olika kategorier studenter på avdelningen.