Neuropsykiatri

Nyhet
Nu erbjuder vi även konsultation för neuropsykiatrisk frågeställning
Verksamhetsområde psykiatri erbjuder konsultstöd till primärvården 


 

Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd, adhd, autism, Asperger och Tourette. Utredningsgången är standardiserad och omfattar en noggrann kartläggning av symtom i vuxenålder och barndom, funktionsbedömning, psykiatrisk diagnostik samt somatisk undersökning inklusive provtagning.

Enheten ansvarar även för behandling av adhd och Tourette för personer bosatta i Uppsala och Knivsta kommuner. Behandling sker enligt evidensbaserade metoder på specialistnivå, vilket innefattar psykologisk och arbetsterapeutisk behandling samt farmakologisk behandling med centralstimulantia.

Patienten erbjuds i första hand pedagogiska insatser i grupp, med möjlighet till fördjupning. Om patienten inte kan tillgodogöra sig gruppbehandling erbjuds efter bedömning individuella insatser. All behandling utgår från en vårdplan. Enheten arbetar enligt stegvis vård.

På Neuropsykiatriska mottagningen sker utredning och behandling på specialistnivå. För basinsatser rekommenderar vi kontakt med NPF-närvård