Vad är neurotrauma

Cirka 115 personer per 100 000 invånare drabbas årligen av THS i västvärlden. Det motsvarar ungefär 10 000 fall varje år i Sverige av en svårighetsgrad som leder till sjukhusvård eller död.

Konsekvenserna för patienter som överlever en THS är ofta förödande med långvariga handikapp i form av minnesstörningar, depressioner, personlighetsförändringar och neurologiska störningar. De drabbade individernas livskvalitet försämras när möjligheten att klara sina personliga dagliga aktiviteter, familjelivet och återanpassningen till arbetslivet äventyras.

Trots omfattande samhällsinsatser med förebyggande trafikåtgärder och förbättrad sjukvård fortsätter THS att vara
ett omfattande globalt folkhälsoproblem.

Målsättningen med Center of Excellence Neurotrauma i Uppsala
är att göra en gemensam satsning på forskning och utveckling inom neurointensivvården genom
en samverkan mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet för att hitta nya behandlingsmetoder som kan lindra THS-patienternas stora lidande.