Systemisk autoimmunitet


Professor Lars Rönnblom

 

 

Vår forskargrupp försöker klarlägga orsaken till de inflammatoriska reumatiska systemsjukdomarna och bidra till utvecklingen av nya terapier vid dessa tillstånd.
Till de inflammatoriska reumatiska systemsjukdomarna räknas bl a Systemisk lupus erythematousus (SLE), Sjögrens sjukdom och Systemisk skleros.

Typiskt för sjukdomarna är att ett flertal organ i kroppen kan drabbas av kronisk inflammation.
Vi har visat att dessa patienter har ett överaktiverat interferonsystem och vi har även påvisat hur denna aktivering kan bidra till att sjukdomen uppkommer och vidmakthålls.

Målsättningen i vår forskning är att i detalj klarlägga mekanismerna för interferonsystemets aktivering, så att att nya terapeutiska målmolekyler kan identifieras och hämmare av interferonsystemet utvecklas. Vårt arbete utgår från verksamhetsområdet reumatologi och de patienter vi möter där.

Till den kliniska verksamheten har vi anslutet ett forskningslaboratorium som samarbetar med andra forskare både i Sverige och utomlands.Vi försöker bl a identifiera riskgener inom interferonsystemet, deras funktion och koppling till patientens kliniska sjukdomsbild. Tillsammans med professor Ann-Christine Syvänen har vi påvisat en koppling mellan SLE och flera gener som styr både produktion och effekt av interferon. Vidare studerar vi avvikelser inom immunsystem och metoder för att normalisera funktionen vid nämnda sjukdomar. Inom ramen för vår kliniska verksamhet pågår också flera prövningar av nya läkemedel.