Inflammations- och immunbristdiagnostik


Per Venge, professor och överläkare, sektionen för klinisk kemi och farmakologi, Akademiska laboratoriet

Forskargruppens huvudsakliga intresse har genom åren varit att studera de två vita blodkropparna, den eosinofila och neutrofila granulocytens funktion och omsättning. Detta har bl a inneburit identifiering av nya och unika sekretoriska proteiner samt studiet av cellernas funktion in vitro och in vivo. Vi har utvecklat känsliga immunologiska mätmetoder för ett flertal av dessa sekretoriska proteiner såsom ECP (eosinophil cationic protein), EPX (eosinophil protein x), HNL/NGAL (human neutrophil lipocalin), MPO (myeloperoxidase) för att användas att studera cellernas delaktighet i olika sjukdomsprocesser såsom astma, allergi, reumatiska sjukdomar, infektionssjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar mm. Sådan kartläggning har stor betydelse för förståelsen av sjukdomsprocessen hos den enskilda patienten och kan leda till en mer optimal behandling.

Vårt intresse för cellernas funktion har lett till utveckling av en omfattande och delvis unik utredningsverksamhet av patienter med immunbrist och abnorm infektionskänslighet. Fokus i utredningen av immunbristtillstånd ligger på utredning av den neutrofila granulocytens funktion med avseende på förmåga till adhesion, vandring, fagocytos, produktion och innehåll av bakterieavdödande molekyler såsom fria syreradikaler. Ett av de klassiska immunbristtillstånden i detta avseende är kronisk granulomatös sjukdom med oförmåga att bilda syreradikaler (se bild).

 

Ett annat klassiskt tillstånd är leukcoyte adhesion deficiency (LAD)(se bild nedan). Hos många individer med immunbristproblem ses multipla smärre defekter i flera av neutrofilens funktion, som förklaring till problemet. Vi analyserar också monocytens funktion i flera avseenden fr a uttrycket på cellytan av viktiga receptorer. I samarbete med klinisk immunologi utvidgas utredningen ibland till att även omfatta bedömning av komplementsystemets funktion samt funktionen och förekomsten av olika T-lymfocytpopulationer.

För utredning av patienter med akut infektion har vi utvecklat nya metoder som på ett bättre sätt än hittillsvarande metoder skiljer på infektioner orsakade av virus eller bakterier. En viktig distinktion i dessa tider av ökande problem med antibiotikaresistens. Utöver räkning av vita blodkroppar i blodet och mätning i plasma av CRP och procalcitonin kan vi erbjuda detektion av CD64 på neutrofilens cellyta som ett mycket specifikt uttryck för bakteriell infektion. En kommande metod är mätning av HNL/NGAL i plasma.