Infektionsbiologi

Åsa Melhus, överläkare, universitetslektor, sektionen för klinisk
mikrobiologi, Akademiska laboratoriet

Forskargruppen har under en längre tid ägnat sig åt diagnostik av de intracellulära bakterierna legionella, bartonella samt klamydia. En del av de diagnostiska redskap som finns på Akademiska laboratoriet för dessa bakterier är unika i Sverige och är av referenslaboratoriekaraktär. Legionellan är en vattenlevande bakterie, som upptäcktes på 1970-talet. Ute i naturen kan den förekomma i amöbor, och denna egenskap gör att den också utvecklat en förmåga att överleva i människolungans makrofager.

 

 infektionsbiologi

 

 

Odling av vanligt duschvatten som visar växt av Legionella pneumophila. Med hjälp att bl.a. molekylärbiologiska metoder, kan smittkällan till legionellainfektioner spåras.

 

 

Bakterien kan ge upphov till svåra lunginflammationer, och av och till förekommer det utbrott. För att kunna kartlägga utbrotten och identifiera den orsakande bakterien, har vi har utvecklat och satt upp molekylärbiologiska och serologiska metoder som vi är ensamma om i Sverige. Bartonella är en grupp bakterier, som är vanliga hos djur. Det är framför allt via katter, som smittan överförs till människa, och man får då  den s.k. kattklössjukan. Kunskapen om bartonellainfektioner i Sverige var mycket begränsad ända fram till slutet av 1990-talet, då man i Uppsala började analysera antikroppar mot denna bakterie hos ett flertal olika patientkategorier. Vi har hittills kunnat konstatera att bartonellainfektioner finns i vårt land, men inte i någon stor omfattning. Diagnostiken är av vikt vid oklar orsak till granulombildning och förstorade lymfkörtlar. Finslipning av teknikerna pågår kontinuerligt, och vi är det enda laboratorium i Sverige som kan detektera bartonella i vävnad.

Klamydian, slutligen, är den vanligaste orsaken till sexuellt överförbara bakterieinfektioner. Förekomsten av klamydia har kontinuerligt ökat under de senaste tio åren, trots att nästan en halv miljon tester görs årligen. Ökningen är delvis orsakad av ett plötsligt uppdykande av en ny variant av klamydia, som undgått vanligen förekommande rutindiagnostiska testsystem. För att bättre kunna studera smittspridning och för att analysera ursprunget av den nya klamydiavarianten, har vi utvecklat ett högupplösande typningssystem. Vi är också de enda i Sverige som kan identifiera den ovanliga biovarianten lymphogranuloma venereum. Denna ovanliga klamydiavariant orsakade ett utbrott i Holland 2003, och förekommer nu även i Sverige.

Genetisk typning av klamydia vid smittspårning

infektionsbiologi

Typning visar på olika klamydiavarianter i ett sexuellt kontaktnät.