Studielön vid specialistutbildning till barnmorskaÄr du sjuksköterska och intresserad av att vidareutbilda dig till barnmorska? Då har du möjlighet att göra det med studielön!

Ansökan

Sista ansökningsdag till universitetet är den 15 april 2018 (du ombesörjer själv inlämnandet av ansökan till utbildningen vid Uppsala universitet då de inte har antagning hösten 2018).

Kontaktpersoner HR-avdelningen
För mer information

HR-partner Therese Candray, tfn 018-611 20 33 alt. e-post therese.candray@akademiska.se

HR-avdelningen nås via HR@akademiska.se