Full studielön för dig som är sjuksköterska och vill vidareutbilda dig inom intensivvård

Nu är det möjligt att söka till vårt utvecklingsprogram inom intensivvård som innehåller både teori, praktik och klinisk handledning.

Registrering av ansökan till utvecklingsprogram 2018
Har du redan bestämt dig för att ansöka? Vad kul! Registrera din ansökan här.

Sista ansökningsdag till utvecklingsprogrammet är den 31 januari 2018. Sista ansökningsdag till universitetet är den 15 mars 2018 (du ombesörjer själv inlämnandet av ansökan till utbildningen vid Uppsala universitet).

Om vårt utvecklingsprogram
Inom intensivvården finns det spännande möjligheter för dig som vill växa och utvecklas som sjuksköterska. För dig med ett särskilt intresse för intensivvård erbjuder vi ett utvecklingsprogram som innehåller både teori, praktik och klinisk handledning.

Programmet startar till hösten 2018, en vecka innan kursstarten av din specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska vid universitetet, på den intensivvårdsavdelning där du har fått din anställning. Då börjar vi med att ge dig kompletterande undervisningsmoment med inriktning mot omvårdnad inom intensivvård. På så sätt får du en bra förberedelse inför starten av din utbildning.

Under utbildningstiden erbjuder vi dig full studielön och du förbinder dig att arbeta vid den intensivvårdsavdelning som du anställs vid under två år efter avslutad utbildning. Eftersom det är viktigt för oss att du känner dig trygg i din nya yrkesroll kommer vi erbjuda dig handledning under ditt första år som färdigutbildad intensivvårdssjuksköterska.Du kan vända dig till någon av våra avdelningschefer för mer information:

Neurointensivvårdsavdelning (NIVA)
Kontakt: Pia Stöllman, telefon: 018-611 49 79, e-post: pia.stollman@akademiska.se, eller Ulrika Persson, telefon 018-611 49 62, e-post: ulrika.persson@akademiska.se

NIVA är en avdelning med specialistutbildad personal för neurointensivvård. Vi vårdar barn och vuxna från hela Mellansverige med skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg orsakade av trauma eller sjukdomar. Vanliga diagnoser är hjärnblödningar, tumörsjukdomar och trauman efter fall och trafikolyckor. Många av patienterna vårdas nedsövda och är helt beroende av personalens medicinska behandling och omvårdnad.


Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA)
Kontakt: Karin Norén, telefon 018-611 48, 54, e-post karin.noren@akademiska.se

Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA), är en avdelning där vi tar hand om de sjukaste barnen och även barn som genomgått operationer där ett större övervakningsbehov finns. Här vårdas barn från nyföddhetsperioden och upp till 12 år men ibland även äldre barn.


Brännskadecentrum (BRIVA)
Kontakt: Tracey Koo Clavensjö, telefon 018-611 04 72, e-post tracey.koo.clavensjo@akademiska.se

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är en av Sveriges två brännskadeenheter med rikssjukvårdsuppdrag. Varje år och dygnet runt tar vi emot patienter med svåra brännskador och patienter med hudavlossning av annan medicinsk orsak, till exempel som en reaktion på läkemedel (Toxisk epidermal nekrolys, TEN, eller Stevens-Johnsons syndrom, SJS). I vissa fall vårdar vi också patienter med köldskador. De flesta har så svåra skador att de har remitterats från annat sjukhus.


Centralintensiven (CIVA)
Kontakt: Marie E Thorén, telefon 018-611 48 39, e-post: marie.e.thoren@akademiska.se

Centralintensiven är en specialavdelning för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Många patienter behöver också intensivvård efter större operationer. Större delen av våra patienter kommer från Uppsala län men då vi är ett universitetssjukhus vårdar vi även patienter från andra delar av landet.


Thoraxintensiven (TIVA)
Kontakt: Marie Hellbom, telefon 018-611 40 09, e-post: marie.hellbom@akademiska.se

TIVA är en specialavdelning för hjärt- och lungopererade patienter samt de som opererats i övre delen av kroppspulsådern. Vanliga operationer är hjärtklaffs-, kranskärls- och arytmioperationer. Svårt lungsjuka patienter som har behov av andningshjälp, patienter med svår hjärtsvikt, samt patienter som fått mekanisk hjärtpump och ECMO behandlas också här. Ibland kan längre avancerad intensivvård krävas, denna vård är teknik- och personalintensiv.


Intensivvårdsavdelningen för nyfödda (95F)
Kontakt: Anna Inglund Restrup, telefon 018-611 59 50, e-post: anna.inglund.restrup@akademiska.se eller Jenny Lötberg telefon 018-611 98 18, e-post: jenny.lotberg@akademiska.se.

Intensivvårdsavdelningen för nyfödda är ett center för högspecialiserad intensivvård (inklusive nyföddhetskirurgi) för hela Uppsala-Örebroregionens minsta och/eller sjukaste nyfödda barn. Intensivvårdsavdelningen för nyfödda har 10-12 vårdplatser för intensivvård och 10 vårdplatser för intermediärvård. Med hjälp av sjukhusets intensivvårdshelikopter upprätthåller enheten en nationell transportverksamhet för intensivvårdskrävande spädbarn.